yummy burgers нННАСЛОЕНО
ЩАСТИЕ
Питка ПОРЪЧАЙ СЕГА 130 cal Домат 16 cal Лук 26 cal Бекон 65 cal Кашкавал 112 cal Месце 225 cal Салата 14 cal Питка 120 cal
yummy burgers ВКУСЪТ НА
РАДОСТТА
Питка Поръчай сега 130 cal Домат 16 cal Лук 26 cal Бекон 65 cal Кашкавал 112 cal Месце 225 cal Салата 14 cal Питка 120 cal
... since 2012 КЛИКНИ ВЪРХУ БУРГЕРА!